Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

 

To zawołanie wyraża nie tylko wiarę w Chrystusa, ale także codzienną gotowość do służby Panu Bogu. Nie tylko przy ołtarzu. To postawa życiowa, która wymaga ciągłej pracy nad sobą, ciągłego wzrastania w wierze i miłości. To także bycie świadkiem Chrystusa przez naukę, pracę i zabawę. Zajęcie miejsca przy ołtarzu podczas liturgii i nabożeństw jest tylko zwieńczeniem naszych codziennych wysiłków. Każdy z nas służy zgodnie ze swoim sercem, dlatego jedni lepiej odnajdują się w służbie jako lektorzy, inni podkreślają uroczysty charakter Mszy Św.  przez kadzidło, a przecież od niedawna mamy w naszej ministranckiej wspólnocie także ceremoniarzy i precentora.

 

Lektor – osoba ustanowiona do odczytywania podczas Mszy Św. i nabożeństw czytań z Pisma Św. oprócz Ewangelii (wyjątek stanowi Niedziela Palmowa i Wielki Piątek)Ponadto lektor może odczytać modlitwę powszechną oraz odśpiewać lub odczytać psalm.

 

Ceremoniarz – czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

 

 

W każdą sobotę o godzinie 11.00 spotykają się w naszym kościele młodzi, odważni chłopcy, którzy nie boją się wyznawać swojej wiary. Podczas zbiórek nie tylko ćwiczymy służbę przy ołtarzu, ale także przygotowujemy się do  uroczystości i świąt.  Jeśli nie boisz się podejść bliżej ołtarza, porzuć ławkę i przyłącz się do nas. Wyznajemy Boga nie tylko modlitwą, ale także wesołym graniem w piłkę i zabawą. Czekamy zawsze o 11.00 w sobotę.