Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

IV Niedziela Zwykła

Pan mówi do nas nieustannie przez usta kapłana, lektora, przez miłość brata lub siostry. A my nie rozumiemy dlaczego nie objawia się nam Jego moc. Może przyczyna tkwi w nas samych, gdy nie potrafimy dostrzec Boga w drugim człowieku, nie widzimy, że Bóg bardzo pragnie dokonać w nas cudu?

III Niedziela Zwykła

Człowiek może łatwo zagubić się sam w sobie. Zaplątani we własne sieci, czasem nawet zbyt pochłonięci ich naprawą, nie zauważamy, ze to wszystko odrywa nas od bliskości z Jezusem. Spójrzmy na postawę apostołów i ich gotowość do zmian, a nade wszystko postawę Jonasza. On nie przejmuje się tym, jak wygląda po trzech dniach spędzonych we wnętrznościach ryby, lecz zgadza się na wolę Pana i jest gotowy, by ją głosić.

II Niedziela zwykła

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że nie bez znaczenia jest to, jakimi osobami się otaczamy. Zarówno uczniowie Jana, jak i Szymon Piotr, przez wzajemne relacje i łączące ich więzi, doświadczyli razem spotkania z Jezusem. A Ty do kogo innych prowadzisz? A może pozwalasz, by to Ciebie bezwolnie prowadzono?

Niedziela Chrztu Pańskiego

Chrzest święty, który przyjęliśmy, w oczywisty sposób odsłania naszą grzeszność. My jednak w naszym życiu i modlitwie powinniśmy kłaść nacisk na to, że dzięki przyjęciu chrztu nie jesteśmy sami, ale jest przy nas Mocniejszy – który w liturgii Kościoła sam dzisiaj przyjmuje chrzest.

 

Niedziela Świętej Rodzinny

„Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.”  Niedziela Świętej Rodziny zaprasza nas do refleksji nad tym, czym każdy z nas obdarowuje swoich bliskich, a czego mu w tych relacjach brakuje. Nagrodą za obdarowywanie jest sam Chrystus, którego Anna i Symeon, i każdy z nas może spotkać, gdy trwamy w życiu prawym, sprawiedliwym, w postach i modlitwie.

IV Niedziela Adwentu

Jest wiele umiejętności, które napełniają nasze życie. Potrafimy posługiwać się różnymi przedmiotami, świetnie odnajdujemy się w różnych sytuacjach. Ewangelia wzorem Marii uczy nas jednak zatrzymania się i zasłuchania w głos Pana. To właśnie taka postawa uzdalnia Ją do wielkich rzeczy, które Bóg Jej uczynił.