Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

XXII Niedziela Zwykła

Wielką wagę przykładamy w naszym życiu do zewnętrznych gestów – w ten sposób manifestujemy swoja pozycję zawodową, zgromadzony majątek czy nawet wiarę. Czy więcej troski nie poświęcamy temu co widoczne? Czy w naszych pobożnych gestach rzeczywiście dbamy o to, by spotykać Boga? I wreszcie najważniejsze, czy idziemy dalej, by spotkać Go w swoim sercu?

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Nie raz i nie dwa stągwie naszej wiary, naszej cierpliwości, naszej wytrzymałości i … były puste. Do kogo wtedy mamy się zwrócić?
Bóg wskazuje jednoznacznie na Maryję. Wypełniajmy naszą pustkę bezradności i zagubienia Jej radą,  pomocą i obecnością.

XX Niedziela Zwykła

Zazwyczaj gromadzimy w domu więcej jedzenia, niż naprawdę nam potrzeba. A w konsekwencji część z niego marnotrawimy. Podobnie jest w naszym życiu z łaską Bożą, którą otrzymujemy tak szczodrze. Bóg z Miłości daje wiele, a my nie rozumiejąc jego hojności, znaczną jej część odrzucamy.

Tymczasem pokarm, który daje Pan – Jego Ciało i Krew – jest siłą. Czy potrafię się tym Pokarmem umacniać …

XIX Niedziela Zwykła

Jeśli przychodzimy na spotkanie z Panem, a skupiamy się na swoich „mądrościach” – zawsze będziemy tymi, którzy szemrzą. Wtedy nie potrafimy otworzyć się na istotę: nie odkrywamy i nie doświadczamy bliskości Jezusa, nie rozkoszujemy się Nim i nie sycimy się Chlebem, którym On stał się dla nas.

Osiemnasta Niedziela Zwykła

Człowiek pragnie być syty, zaspakaja więc swoje potrzeby –  zapominając o Dawcy wszelkich darów. Czy jest we mnie wdzięczność wobec Boga? Czy nie jestem zbyt zajęty zaangażowaniem w nasycanie się?

Myślenie o pełnym żołądku zamyka nas na Boga…

XVII Niedziela Zwykła

Nasze codzienne zmartwienia często krążą wokół myśli: „Gdzie kupimy chleba, abyśmy wszyscy się najedli?” Czy pamiętamy wtedy o Jezusie i pragniemy, aby to On nas nasycił? Tylko Jezus może sprawić, że Jego dary napełniają każde serce.

XVI Niedziela Zwykła

Chrystus zwraca nam uwagę, jak ważny dla zachowania naszej równowagi duchowej jest odpoczynek. Dzięki niemu zyskujemy siłę, by znów w pełni zaangażować się dla Boga. Odpoczynek to także czas łaski, który nie zwalnia nas z postawy otwartości na drugiego człowieka.

XV Niedziela Zwykła

Wielką wagę przywiązujemy do tych rzecz, które ułatwiają nam życie. Wydaje nam się, że są one niezbędne także w głoszeniu Jezusa, w dawaniu świadectwa naszej wiary. On sam nie neguje naszych przyzwyczajeń, ale stanowczo przypomina, że najważniejszym orężem w walce ze złem jest On sam. Jego siłą zwyciężamy.

XIV Niedziela Zwykła

„Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”. Rzeczywiście jesteśmy wstanie przeszkadzać Bogu w dokonywaniu cudów w naszym życiu – osądami, plotkami, udawaniem, brakiem wiary, brakiem czystości, faryzeizmem.Tym wszystkim związujemy Mu ręce. Warto jednak poprosić Go, a znowu dłonie wypełnią się łaskami.

XIII Niedziela Zwykła

Razem z wiadomością o śmierci córeczki posłańcy przynoszą Jairowi radę, by już nie trudził Nauczyciela. Tymczasem to Jezus w obecności rodziców dziecka i kilku apostołów pokonuje śmierć. A więc i my nie musimy pozostawać w bezradności, smutku czy rozpaczy. Wiara w Boga daje siłę, bo Jezus przezwycięża to, co jest dla człowieka nie do naprawienia. On pokonuje to, co najstraszniejsze. On jest Bogiem. Nie lękajmy się do Niego przychodzić z rzeczami, które po ludzku wydają się przegrane lub nieodwracalne.