Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

II Niedziela Zwykła

Myślisz, ze Twoje kamienne serce wypełnione tyloma złymi uczynkami, złośliwymi myślami, niedobrymi pragnieniami nie da się już zmienić?
Spójrz na kamienne stągwie w Kanie… Tylko zawołaj, że pragniesz!

Niedziela Chrztu Pańskiego

„A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica” Panie zstąp i na nas w mocy Twego Ducha, pomóż w każdej modlitwie, którą do Ciebie wołamy, aby i dla nas otworzyło się niebo.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię”.

Nie jest mądrze iść przez życie, nie mając wyznaczonego konkretnego przewodnika.

Dla przyjaciół Jezusa przewodnikiem jest Ewangelia. A dla Ciebie?

Niedziela Świętej Rodziny

„Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

Tak łatwo przyzwyczajamy się do daru, jakim jest bliskość drugiego człowieka, a w konsekwencji przestajemy się o niego troszczyć, czuwać nad jego dobrem, a gdy nadchodzą przeciwności – o niego walczyć. Czy potrafię na wzór Bożej miłości codziennie rozpoczynać  te poszukiwania od nowa?

IV Niedziela Adwentu

Adwent to czas słuchania i naśladowania Maryi – Jej gotowości na przyjęcie Bożego planu, Jej pośpiechu w dążeniu na spotkanie z Elżbietą. Także w każdym z nas, gdy narodzi się Chrystus, narodzi się też mocą Ducha Św. siła do poruszania dobra i miłości w ludzkich sercach.

III Niedziela Adwentu – GAUDETE – niedziela radości

Radość „Gaudete” w dzisiejszym Słowie Bożym objawia się radosnym dzieleniem się z innymi: odzieżą, żywnością czy też sprawiedliwością. A czym objawia się ona w moim życiu?

II Niedziela Adwentu

Adwent jest dla nas nieustannym wezwaniem do prostowania ścieżek i zakamarków naszych wnętrz. Czasami może nam się wydawać, że wszystko już w nas jest lepiej, bo robimy postępy w wypełnianiu Bożych przykazań. Jednak na wiele wezwań Pana ciągle pozostajemy głusi. Chrystus zawsze zaprasza nas do czegoś więcej, do wejścia w głębiny naszych serc, do odkrywania z Nim najciemniejszych zakątków naszej duszy.

I Niedziela Adwentu

Łatwo jest zaangażować się w obserwację i ocenę znaków zarówno na niebie, jak i na ziemi. Istotą w drodze do życia wiecznego są jednak zmiany i procesy zachodzącym w moim sercu. To właśnie przez obserwację serca i rachunek sumienia powinienem nauczyć się prostować swoje drogi, a swoją codzienność składać w ofierze Panu Bogu.

Niedziela Chrystusa Króla

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie”
W tych prostych słowach Chrystus ujawnia nam,  na czym polega prawdziwe królowanie – na zjednoczeniu z Prawdą. A ludzie wokół nas chcą rządzić światem, często tę prawdę ukrywając. Nie lękaj się życia w prawdzie, bo ona wyzwala. A Pan chce być Bogiem wyzwalającym.

XXXIII Niedziela Zwykła

Poznawanie typów zachowań i postaw religijnych lub zgłębianie struktur Kościoła nie jest jeszcze wiarą. Nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeśli nie odpowiedzieliśmy na Bożą miłość. Co robię w moim życiu, by zyskać doświadczenie bliskości Boga? Czy nie pomyliłem religioznawstwa z byciem człowiekiem wierzącym?