Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

III Niedziela zwykła

„Byli naocznymi świadkami i sługami Słowa”.
Panie, daj nam łaskę poznawania Ciebie w Twoim Słowie i pragnienie życia Nim na co dzień.

II Niedziela Zwykła

Myślisz, ze Twoje kamienne serce wypełnione tyloma złymi uczynkami, złośliwymi myślami, niedobrymi pragnieniami nie da się już zmienić?
Spójrz na kamienne stągwie w Kanie… Tylko zawołaj, że pragniesz!

Niedziela Chrztu Pańskiego

„A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica” Panie zstąp i na nas w mocy Twego Ducha, pomóż w każdej modlitwie, którą do Ciebie wołamy, aby i dla nas otworzyło się niebo.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię”.

Nie jest mądrze iść przez życie, nie mając wyznaczonego konkretnego przewodnika.

Dla przyjaciół Jezusa przewodnikiem jest Ewangelia. A dla Ciebie?

Niedziela Świętej Rodziny

„Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

Tak łatwo przyzwyczajamy się do daru, jakim jest bliskość drugiego człowieka, a w konsekwencji przestajemy się o niego troszczyć, czuwać nad jego dobrem, a gdy nadchodzą przeciwności – o niego walczyć. Czy potrafię na wzór Bożej miłości codziennie rozpoczynać  te poszukiwania od nowa?

IV Niedziela Adwentu

Adwent to czas słuchania i naśladowania Maryi – Jej gotowości na przyjęcie Bożego planu, Jej pośpiechu w dążeniu na spotkanie z Elżbietą. Także w każdym z nas, gdy narodzi się Chrystus, narodzi się też mocą Ducha Św. siła do poruszania dobra i miłości w ludzkich sercach.

III Niedziela Adwentu – GAUDETE – niedziela radości

Radość „Gaudete” w dzisiejszym Słowie Bożym objawia się radosnym dzieleniem się z innymi: odzieżą, żywnością czy też sprawiedliwością. A czym objawia się ona w moim życiu?

II Niedziela Adwentu

Adwent jest dla nas nieustannym wezwaniem do prostowania ścieżek i zakamarków naszych wnętrz. Czasami może nam się wydawać, że wszystko już w nas jest lepiej, bo robimy postępy w wypełnianiu Bożych przykazań. Jednak na wiele wezwań Pana ciągle pozostajemy głusi. Chrystus zawsze zaprasza nas do czegoś więcej, do wejścia w głębiny naszych serc, do odkrywania z Nim najciemniejszych zakątków naszej duszy.

I Niedziela Adwentu

Łatwo jest zaangażować się w obserwację i ocenę znaków zarówno na niebie, jak i na ziemi. Istotą w drodze do życia wiecznego są jednak zmiany i procesy zachodzącym w moim sercu. To właśnie przez obserwację serca i rachunek sumienia powinienem nauczyć się prostować swoje drogi, a swoją codzienność składać w ofierze Panu Bogu.

Niedziela Chrystusa Króla

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie”
W tych prostych słowach Chrystus ujawnia nam,  na czym polega prawdziwe królowanie – na zjednoczeniu z Prawdą. A ludzie wokół nas chcą rządzić światem, często tę prawdę ukrywając. Nie lękaj się życia w prawdzie, bo ona wyzwala. A Pan chce być Bogiem wyzwalającym.