Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

Parafialny Zespół Caritas

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.Regulamin Caritasu w naszej Parafii obowiązuje jest dostosowany do przepisów Prawa Kanonicznego na mocy którego proboszcz parafii jest zobowiązany do otaczania szczególną troską swoich parafian szczególnie chorych, cierpiących i biednych oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.