Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

Wieści z Medjugorje – Orędzie 25 stycznia 2019

„Drogie dzieci! Dziś, jak matka wzywam was do nawrócenia. Dziatki, to jest czas dla was, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno nadziei i wiary i wy dziatki z dnia na dzień odczujecie potrzebę, by więcej się modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Dziatki, zrozumiecie, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi [ludźmi]. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

Wieści z Medjugorje

Orędzie z 25 listopada 2018 r.

„Drogie dzieci! Jest to czas łaski i modlitwy, czas czekania i dawania. Bóg oddaje się wam, abyście Go kochali ponad wszystko. Dlatego, kochane dzieci, otwórzcie swoje serca i rodziny, aby to oczekiwanie stało się modlitwą i miłością, a zwłaszcza dawaniem. Jestem z wami, kochane dzieci, i proszę was, abyście nie porzucali dobra, ponieważ owoce są dostrzegalne i słyszalne z daleka. Dlatego wróg jest zły i używa wszystkiego, aby odwieść was od modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Medjugoryjski wieczór modlitewny z siostra Barbarą

W czwartek 25 października w naszym kościele parafialnym wspólnota medjugoryjska zorganizowała wieczór modlitewny, na którym gościliśmy siostrę Barbarę ze Wspólnoty Błogosławieństw.

Wieści z Medjugorje 25 października 2018

Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wezwani do nowego życia zgodnie z orędziami, które wam daję. Dziatki, to jest czas łaski, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was, dziatki, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serce mojemu Synowi Jezusowi. Jestem z wami i wszystkich was kocham i błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

Wspólnota Medjugoryjska zaprasza na wyjątkowy wieczór modlitewny 

 

25 października Wspólnota Medjugoryjska zaprasza do kościoła parafialnego na wyjątkowy wieczór modlitewny. Naszym gościem specjalnym będzie siostra Barbara ze Wspólnoty Błogosławieństw. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy pragną doświadczyć szczególnej obecności Pana Boga w swoim życiu. To Maryja, która zawsze prowadzi nas do Syna, może także czułą macierzyńską opieka otoczyć każdego z nas, zwłaszcza tych, których serca zostały zranione. Oddanie swojego życia w Jej matczyne ręce przynosi umęczonemu ludzkiemu sercu niezwykły pokój i radość. O tym wszystkim na przykładzie własnych doświadczeń życiowych będzie mówiła z niezwykłą pogodą ducha siostra Barbara. Zakończ wszystkie wojny w swoim sercu i ciesz się Bożym pokojem.
Zaufaj Panu już dziś! Wieczór rozpocznie jak zawsze modlitwa różańcowa (godz. 17.00), potem uroczysta Msza Św., modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała prowadzona przez siostrę  i spotkanie z siostrą Barbarą, zakończone aktem zawierzenia Maryi swojego życia. Zapraszamy też do salki przy dolnym kościele po zakończeniu oficjalnej części spotkania, gdzie będzie można przy gorącej herbacie osobiście porozmawiać z siostrą Barbarą.

Wieści z Medjugorje – Orędzie z 2. październik 2018r. – Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli odważni, abyście nie ustawali , gdyż nawet najmniejsze dobro, najmniejszy znak miłości zwycięża coraz bardziej widoczne zło. Moje dzieci, posłuchajcie mnie, by zwyciężyło dobro, byście poznali miłość mojego Syna. To jest największe szczęście – ramiona mojego Syna, które tulą, Tego, który miłuje duszę, Tego, który oddał się za was i zawsze i wciąż odnowa oddaje się wam w Eucharystii. Tego, który ma słowa życia wiecznego. Poznanie Jego miłości i chodzenie za Nim Jego śladami, oznacza posiadania bogactwa duchowego. To jest bogactwo, które daje dobre samopoczucia, wszędzie dostrzega miłość i dobro. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, wy bądźcie jako te promienie słońca, które ciepłem miłości mojego Syna ogrzewają wszystkich wokół siebie. Moje dzieci, światu są potrzebni apostołowie miłości, świat potrzebuje wiele modlitwy, ale modlitwy wypowiadanej z serca i duszy, a nie tylko ustami. Moje dzieci, dążcie do świętości lecz z pokorą. Z pokorą, która pozwala mojemu Synowi, aby poprzez was czynił to, czego On pragnie. Moje dzieci, wasze modlitwy, wasze słowa, myśli i czyny, to wszystko wam otwiera lub zamyka wrota do Królestwa Niebieskiego. Mój Syn wskazał wam drogę i dał nadzieję, a ja was pocieszam i dodaję odwagi. Gdyż, dzieci moja, ja poznałam czym jest ból, ale miałam wiarę i nadzieję a, teraz mam nagrodę żyjąc w Królestwie mojego Syna. Dlatego więc, posłuchajcie mnie, nie ustawajcie. Dziękuję wam. 

Wieczór modlitwy w duchu medjugoryjskim

25 września po raz pierwszy w naszej parafii mogliśmy uczestniczyć w wieczorze modlitewnym prowadzonym w duchu medjugoryjskim, ze szczególnym nabożeństwem dla Maryi przyzywanej w wezwaniu Królowej Pokoju. W kościele już na godzinę 17.00 zgromadzili się bardzo licznie pielgrzymi  z dwóch letnich wyjazdów: czerwcowego na rocznicę objawień i sierpniowego na XXIX Festiwal Młodych.  Podczas rozważania tajemnic różańcowych znowu mogliśmy otwierać się na działanie łaski Bożej i uciekać się pod opieką Najlepszej Matki, by pomogła nam kroczyć droga prawdziwej bliskości z Panem.

Wieści z Medjugorje…

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja dla świata z 25 września 2018 roku,

„Drogie dzieci!
I przyroda wręcza wam znaki swojej miłości w owocach, które wam daje. I wy –
dzięki mojemu przyjściu – otrzymaliście obfitość darów i owoców.
Małe dzieci, w jakim stopniu odpowiedzieliście na moje wezwanie, wie Bóg. Ja was
wzywam – nie jest za późno – zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce
i pokoju! Bóg będzie wam błogosławił i obdarzy was stokrotnie, jeśli Mu ufacie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Wieści z Medjugorje…

2 września 2018 r. – Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, moje słowa są proste, ale wypełnione są matczyną miłością i troską. Dzieci moje, nad wami coraz bardziej unoszą się cienie ciemności i złudzeń, a ja was wzywam do światła i prawdy – ja was wzywam do swego Syna. Jedynie On może przemienić rozpacz i cierpienie w pokój i pogodę, jedynie On może dać nadzieję w największym bólu. Mój Syn jest życiem świata. Im lepiej Go poznacie, im bardziej się do Niego zbliżycie, [tym] bardziej będziecie Go kochać, bo mój Syn jest miłością. Miłość zmienia wszystko, czyni przepięknym nawet to, co bez miłości wydaje się bez znaczenia.
Dlatego ponownie mówię wam, że musicie bardzo kochać jeśli chcecie wzrastać duchowo. Wiem, apostołowie mojej miłości, że nie zawsze jest łatwo, ale dzieci moje nawet bolesne drogi są drogami prowadzącymi do duchowego wzrostu, wiary i mojego Syna. Dzieci moje, módlcie się, myślcie o moim Synu. W każdej chwili dnia wznoście swą duszę ku Niemu, a ja zbiorę wasze modlitwy niczym kwiaty z najpiękniejszego ogrodu i daruję [je] mojemu Synowi.
Bądźcie prawdziwymi apostołami mojej miłości, głoście wszystkim miłość mego Syna, bądźcie ogrodami najpiękniejszych kwiatów. Poprzez modlitwę pomóżcie swoim pasterzom, aby mogli być ojcami duchownymi wypełnionymi miłością do wszystkich ludzi.
Dziękuję wam.

Wieści z Medjugorje

Orędzie, 25 sierpnia 2018 r.

„Drogie dzieci! To jest czas łaski, dziatki, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”