Plan kolędy 2020

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
A PRAWO KANONICZNE:

Kanon 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego /1983/
§ 1. Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach.
§ 2. Proboszcz uznaje i popiera własny udział wiernych świeckich w misji Kościoła, udzielając również poparcia ich stowarzyszeniom o celach religijnych. Współpracuje z własnym biskupem i diecezjalnym prezbiterium, zabiegając także o to, by wierni troszczyli się o parafialną wspólnotę, czuli się członkami zarówno diecezji, jak i Kościoła powszechnego, oraz uczestniczyli w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty.

Porządek kolędy :

niedziela/2.02/   – ul. Grota Roweckiego, Ester Golan i Henryka Żelaznego 36 – 38

poniedziałek/3.02/ – kolęda uzupełniająca – rozpoczęcie kolędy po godz. 15.00

 

Zgłoszenia na kolędę uzupełniającą przyjmujemy w zakrystii

Kolędę rozpoczynamy:

  • w dni powszednie o godz. 16.00,
  • w sobotę o godz. 11.00,
  • w niedzielę o godz. 15.00

 

W czasie trwania kolędy kancelaria parafialna
czynna tylko we wtorek i środę od godz. 10.00.
W nagłych sytuacjach po Mszy Św. wieczornej.