Teksty – bierzmowanie

Komentarz poprzedzający Liturgię

W dzisiejszy dzień, gromadzi nas w kościele uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież naszej parafii. Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę. Prośmy więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi łaskę sakramentu bierzmowania. Trwajmy przez chwilę w ciszy i skupieniu przygotowując się na rozpoczęcie uroczystej Eucharystii.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie”.

 

Oto Słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 

Błogosław, duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.

 

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich,

Niech miła Mu będzie pieśń moja,

będę radował się w Panu.

 

Aklamacja przed Ewangelią * J 14,26

Duch Święty wszystkiego was nauczy;

przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

 

Modlitwa wiernych

  1. Módlmy  się  za  święty  Kościół Boży, a szczególnie obecnego wśród nas biskupa Tadeusza, aby zgromadzony  przez Ducha świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa.
  2. Módlmy  się  za  nasze rodziny, aby nieustannie poddając się ożywczemu działaniu Ducha św. były wspólnotami wiary i wzajemnej miłości.
  3. Módlmy się za wszystkich, którzy tracą wiarę i przez grzechy odchodzą od Boga, aby doświadczyli Bożej miłości i powrócili do Niego.
  4. Módlmy się za młodzież, aby wzorując się na swoich świętych patronach ocaliła w swoim życiu wiarę i dobro.
  5. Módlmy  się  za  wszystkich,  którzy dziś przyjęli Sakrament Bierzmowania,  abyśmy  rozwijali, posiane w nas ziarno darów Ducha świętego.
  6. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na Świętej Uczcie Eucharystycznej,  abyśmy  mocą  duchowego pokarmu zawsze byli świadkami obecności Boga w świecie.

 

Komentarz Przed darami:

 

Nastąpi teraz procesja z darami. Młodzież, która otrzymała Sakrament Bierzmowania, niesie dary ofiarując je Bogu.
1. Kwiaty – symbol miłości i radości i wdzięczności za Sakrament Bierzmowania, oraz wszelkie dobro, jakie otrzymujemy z Twojej ręki
2. Dar młodzieży z podziękowaniem za przyjęcie Sakramentu Bierzmowania
3. Zapalona świeca: Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, zapaloną świecę, znak światła i miłości. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka.
4. Wino i woda oraz chleb eucharystyczny, które za chwile przemienią się w Ciało i Krew Chrystusa symbolizują także każdy nasz dar niesiony w głębi serca.

 

 

 

Podziękowanie Biskupowi

 

Kochany Księże Biskupie!

Nasze serca przepełnia radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą bronić chcemy wiary, która została w nas wlana podczas chrztu świętego. Najpierw pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dary Ducha Świętego, za sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Nasze słowa są zbyt nieudolne, aby mogły wypowiedzieć to, co czuje serce. Dlatego razem z Maryja wołamy, „wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił ten, który możny jest a Jego imię jest święte”. Również tobie kochany Księże Biskupie dziękujemy za ten wspaniały dzień, za to że przybyłeś do naszej parafii, aby stać się sługą tajemnic Bożych. Dziękujemy za wspólną Eucharystię, za modlitwę nad nami, oraz za słowo, które skierowałeś do nas w imieniu Najwyższego Kapłana. Niech dobry Bóg sam będzie Ci nagrodą.