LITURGIA BIERZMOWANIA

MSZA PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA

C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

C. Pokój z wami.

W. I z duchem twoim.

Następuje powitanie przez Ks. Proboszcza i kandydatów!

Proboszcz:………………………

RODZICE:

Czcigodny księże biskupie Tadeuszu

My, przedstawiciele rodziców młodzieży, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, serdecznie witamy księdza biskupa w naszej wspólnocie parafialnej.

Z rodzicielską troską towarzyszymy naszym dzieciom w życiu od chwili ich narodzin. Przez sakramenty chrztu, pierwszej spowiedzi i komunii świętej, oraz dobry przykład chrześcijańskiego życia staraliśmy się wszczepiać w ich serca miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dziś prosimy księdza biskupa o naznaczenie naszych dzieci Duchem Świętym, aby zesłał On swoje dary i umocnił je w mężnym wyznawaniu wiary katolickiej, bronieniu jej i postępowaniu według jej zasad.

Szczęść Boże.

AKT POKUTY

HYMN Chwała na wysokości Bogu,

DIALOG BISKUPA Z PROBOSZCZEM I KANDYDATAMI

Po Ewangelii następuje dialog Biskupa z Proboszczem i Kandydatami

Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty, nasza Matka duchowa, prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Wieczerzy Pańskiej.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad.

W. Amen.

Następuje homilia:……………………..

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Po homilii następuje wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.

Biskup zachęca kandydatów:

Biskup: Teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

Biskup zadaje pytania kandydatom, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W. Amen

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WŁOŻENIE RĄK

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i mówi:

Biskup: Boże wszechmogący,

Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

który odrodziłeś te sługi swoje

przez wodę i Ducha Świętego

i uwolniłeś ich od grzechu,

ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,

daj im ducha mądrości i rozumu,

ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności,

napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

Biskup udziela uroczystego błogosławieństwa.

B. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

W. Teraz i na wieki.

B. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

B. Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

W. Amen.

B. Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

W. Amen.

B. Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

W. Amen.

B. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

W. Amen.

B. Idźcie w Pokoju Chrystusa.

W. Bogu niech będą dzięki.