WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Intencje Mszy św.

3 – 9. 06. 2019r.

Poniedziałek 3.06.2019

8.00 + Grzegorz Węgrzyn ( 1 Msza Gregoriańska )

18.00 + Nikodem Markowicz w 2 miesiąc po pogrzebie

18.00 + Antoni Kędzierski

Wtorek 4.06.2019

8.00 + Grzegorz Węgrzyn ( 2 Msza Gregoriańska )

8.00 + Władysławę Dembowa w tydzień po pogrzebie

18.00 W int. Rycerstwa św. Michała Archanioła

18.00 + Barbarę Gondek /int. od Danuty Migacz z Rodziną/

Środa 5.06.2019

8.00 + Grzegorz Węgrzyn ( 3 Msza Gregoriańska )

18.00 W intencjach Matek w Modlitwie modlących się za swoje dzieci

18.00 O dar zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Zofii Nadolnej i Magdaleny i Zofii Brożek

18.00 Dziękczynno-błagalna w int. Izy i Roberta z okazji 20 rocznicy zawarcia małżeństwa o Boże błogosławieństwo , zgodę w Rodzinie, światło Ducha Świętego na dalsze lata życia dla nich i ich rodzin

Czwartek 6.06.2019

8.00 + Grzegorz Węgrzyn ( 4 Msza Gregoriańska )

8.00 + Krystynę Kozaczyk w 9 rocz. śmierci/int. od męża/

18.00 + Irenę Jarzębską w 3 rocz. śmierci + Paweł Jarzębski w 9 rocz. śmierci

18.00 + Władysławę + Stanisław Smoląg + Feliks + Edytę Węgrzynek

18.00 Dziękczynno-błagalna w int. kapłanów /int. od Wspólnot Margaretek/

Piątek 7.06.2019

8.00 + Grzegorz Węgrzyn ( 5 Msza Gregoriańska )

15.30 + Kazimierę Barską i zmarłych z Rodziny Barskich i Przybylak

18.00 + Jan Fiłon w 15 rocz. śmierci

18.00 Msza św. ekspijacyjna wynagradzająca Bogu wszystkie grzechy popełnione w domu i w rodzinie

Sobota 8.06.2019

8.00 + Grzegorz Węgrzyn ( 6 Msza Gregoriańska )

18.00 W intencji mieszkańców ul. Jagiellońskiej nr 17 i 19

18.00 + Tomasz + Włodzimierz Cybuch

18.00 Dziękczynno-błagalna w int. Barbary z okazji rocznicy urodzin

Niedziela 9.06.2019

7.30 w intencji Jakuba Janus w 1 rocznicę urodzin

9.30 + Zygmunt Janków + Rodziców: + Annę + Józef + Wiktor

11.00 + Antoni /z okazji imienin/ + dziadków: + Stefan + Katarzynę + Mariannę + brat + Andrzej

12.30 dziękczynno-błagalna w intencji Izabelii oraz jej rodziny i siostry Ady

15.00 + Celinę + Henryk Osińscy

15.00 W intencji Wspólnoty Intronizacyjnej z okazji 10 rocznicy ofiarowania nas, naszych rodzin, zakładów, miejsc pracy i urzędów NSPJ Króla Królów i Pana Panów

18.00 + Danutę + Bernard Pawłowscy