Prośba o udzielenie bierzmowania

Jan Kowalski

ul. Warszawska 51

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

W Głogowie

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Tadeusz LITYŃSKI

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Ja … N.N. zwracam się z serdeczną prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania.

Swoją prośbę motywuję (podać cel przyjęcia sakramentu).

Zaświadczam, iż Sakrament Bierzmowania przyjąć pragnę nie przymuszony(na) niczyją wolą. Jestem w pełni świadomy(ma), konsekwencji przyjęcia tego sakramentu, a także wynikających z niego praw i obowiązków.

Jako imię z bierzmowania wybrałem świętego(ą) N.N. Pragnę Go (Ją) naśladować w Jego (Jej) drodze do świętości.

Świadkiem mojego bierzmowania jest N.N….

Na ten czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania proszę Waszą Ekscelencję o błogosławieństwo. A także zapewniam o osobistej modlitwie w intencji Księdza Biskupa.

Z wyrazami szacunku

(podpis)

Głogów, dnia ……

Jak napisać podanie o bierzmowanie do Ks. Biskupa?

Powyżej podaję wskazówki dla kandydatów do bierzmowania dotyczące podania do Księdza Biskupa. To są tylko wskazówki, ; można skorzystać z w/w formy, ale liczę na inwencję twórczą!

1.

Proszę o udzielenie jakiego sakramentu i dlaczego (można napisać własną motywację).

2.

W jaki sposób przygotowywałem (-am) się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (można nadmienić jak się do niego przygotowywałem i co osiągnąłem; 2.letnie przygotowanie).

3.

Jakiego Patrona wybrałem (-am).

4.

Czego oczekuję po przyjęciu tego sakramentu (czym on dla mnie jest)? Można napisać jakie mam postanowienie wypływające z tego sakramentu.

5.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby.

6.

Własnoręczny, czytelny podpis z prawej strony.

Uwaga!

1.

Redagujemy podanie wg przedstawionego wyżej schematu, tzn.

w odpowiednim miejscu imię i nazwisko, adres, miejscowość, data

i nagłówek do kogo jest podanie skierowane!

2.

Marginesy z każdej strony ok. 2 cm (od góry, dołu, z prawej i lewej strony).

3.

Akapitów nie numerujemy.

4.

Podanie piszemy własnoręcznie, a nie komputerowo!

5.

Podanie piszemy na kartce A4, czystej. Nie używamy korektora i nie skreślamy.

Podanie nie może zawierać błędów, pogięte, brudne itp.!!!

Takie zostaną zwrócone do poprawy!