ORĘDZIA – WIEŚCI Z MEDJUGORIE

 

ORĘDZIE z  21 MARCA 2019 R. 

Przyszłam powiedzieć światu: Bóg jest Prawdą. On istnieje. W Nim jest prawdziwe
szczęście i pełnia życia. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, by powiedzieć światu, że
pokój jest konieczny do zbawienia świata. W Bogu jest prawdziwa radość, z której
płynie prawdziwy pokój.

ORĘDZIE z  20 MARCA 2019 R. 

Drogie dzieci!
Dziękuję za wszystkie modlitwy. Dziękuję za wszystkie ofiary. Pragnę wam powiedzieć,
drogie dzieci, byście odnowili orędzia, które wam daję. Szczególnie zachowajcie post,
gdyż poprzez post najwięcej osiągnięcie i sprawicie mi radość, bowiem wówczas spełni
się cały plan, który Bóg zaplanował zrealizować tu w Medziugorju.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

ORĘDZIE z  17 MARCA 2019 R. 

Drogie dzieci! Również dziś proszę Ducha Świętego, by wypełnił wasze serca mocną wiarą. Modlitwa i wiara wypełni wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga. Dziatki, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie i dziatki każdego dnia będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu podczas adoracji i bliźniemu w potrzebie. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

ORĘDZIE z  16 MARCA 2019 R. 

Drogie dzieci!
Dziś wieczorem proszę was specjalnie o to, byście czcili Serce mego Syna Jezusa.
Ofiarujcie zadośćuczynienie za ranę zadaną Sercu mego Syna. To Serce zostało
zranione wszelkimi grzechami.
Dziękuję wam, że przybyliście i dziś.

ORĘDZIE z  15 MARCA 2019 R. 

Drogie dzieci!
Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, wierzcie, że dzięki prostej modlitwie
można czynić cuda. Poprzez modlitwę otwieracie swoje serca Bogu i On czyni cuda
w waszym życiu. Wasze serce, patrząc na owoce, wypełnia się radością i wdzięcznością do
Boga za wszystko co On czyni w waszym życiu, a poprzez was w życiu innych. Dzieci, módlcie
się i wierzcie, Bóg daje wam łaski, a wy ich nie widzicie. Módlcie się, a je zobaczycie. Niech
wasz dzień wypełniony będzie modlitwą i dziękczynieniem za wszystko co Bóg wam daje.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

ORĘDZIE z  14 MARCA 2019 R. 

Drogie dzieci!
Jest to czas wielkich łask, ale również czas wielkich pokus dla wszystkich, którzy chcą
iść drogą pokoju. Dziatki, dlatego ponownie wzywam was módlcie się, módlcie się,
módlcie się nie słowami lecz sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie
świadomi tego daru, że Bóg pozwolił mi być z wami, szczególnie dziś, gdy trzymam
w ramionach Dzieciątko Jezus – Króla Pokoju. Pragnę dać wam pokój, a wy nieście go
w swoich sercach i darujcie innym ludziom, dopóki Boży pokój nie zapanuje na świecie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.