III Niedziela zwykła

„Byli naocznymi świadkami i sługami Słowa”.
Panie, daj nam łaskę poznawania Ciebie w Twoim Słowie i pragnienie życia Nim na co dzień.