Niedziela Świętej Rodziny

„Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

Tak łatwo przyzwyczajamy się do daru, jakim jest bliskość drugiego człowieka, a w konsekwencji przestajemy się o niego troszczyć, czuwać nad jego dobrem, a gdy nadchodzą przeciwności – o niego walczyć. Czy potrafię na wzór Bożej miłości codziennie rozpoczynać  te poszukiwania od nowa?