IV Niedziela Adwentu

Adwent to czas słuchania i naśladowania Maryi – Jej gotowości na przyjęcie Bożego planu, Jej pośpiechu w dążeniu na spotkanie z Elżbietą. Także w każdym z nas, gdy narodzi się Chrystus, narodzi się też mocą Ducha Św. siła do poruszania dobra i miłości w ludzkich sercach.