Niedziela Chrystusa Króla

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie”
W tych prostych słowach Chrystus ujawnia nam,  na czym polega prawdziwe królowanie – na zjednoczeniu z Prawdą. A ludzie wokół nas chcą rządzić światem, często tę prawdę ukrywając. Nie lękaj się życia w prawdzie, bo ona wyzwala. A Pan chce być Bogiem wyzwalającym.