Poruszające wyznanie wiary

 

25 marca w Niedzielę Palmową mogliśmy się modlić w naszej wspólnocie parafialnej podczas niezwykłej Mszy Św. sprawowanej pod przewodnictwem JE ks. biskupa Stefana Regmunta.

Nie tylko obecność wśród nas Jego Ekscelencji, ale także włączenie się w sposób szczególny wspólnoty Neokatechumenatu w przygotowanie jej poszczególnych części sprawiło, że świętowaliśmy pamiątkę wjazdu Chrystusa w sposób poruszający. Każdy, kto włączył się w przeżywanie liturgii, usłyszał piękne wskazówki w komentarzach do czytań i mógł podążać za wyśpiewanym całym sercem wyznaniem wiary. Rozpoczęcie Mszy Św. poprzedziło wręczenie przez Księdza Biskupa palmowych liści specjalnie sprowadzonych z Włoch i procesja na powitanie wjeżdżającego do Jerozolimy Zbawiciela. Jak bardzo potrzebujemy świadectwa wiary także my wszyscy – lud wierzący – najlepiej zaświadczyła wypełniona po brzegi świątynia i słowa Księdza biskupa o znaczeniu głogowskiej wspólnoty neokatechumenalnej dla duchowego życia całej diecezji, o głębi świadectwa jakie składa.