Chór Parafialny

CHÓR  PARAFIALNY LAUDATE-DOMINUM- PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W GŁOGOWIE

 Dyrygent

Mgr.Henryk Antonicki

Terminy spotkań: Wtorek godz.17.30

Miejsce spotkań: salka parafialna

 

 „Módlmy się śpiewając i modląc się- śpiewajmy  „  –św.Augustyn                                           

   

        

Chór „Laudate-Dominum” jest amatorskim chórem kameralnym działającym przy parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie.

Nie posiadamy osobowości prawnej. Działalność chóru oparta jest wyłącznie na pracy charytatywnej jego członków.

Zespół jest chórem mieszanym- czterogłosowym. Śpiewają w nim osoby w wieku od czterdziestu do blisko  siedemdziesiąt pięć  lat. Obecnie chór liczy  23 członków, w tym: 10sopranów, 6 altów,

4 tenorów i 3 basów.  Chórzyści reprezentują najróżniejsze zawody, zwykle nie mają przygotowania muzycznego ale za to łączy ich ogromna pasja do muzyki.

Od początku Chórzystom przyświecały słowa św.Augustyna: „kto śpiewa, dwa razy się modli”.

Chór  działa na terenie parafii i w okolicy- bierze udział w uroczystościach kościelnych , patriotycznych i biesiadnych. Naszym głównym zadaniem jest oprawa liturgii Mszy Świętej i organizacja

koncertów w ciągu roku . Ponadto uczestniczymy w oprawie  muzycznej ślubów, jubileuszy małżeńskich   czy też  organizujemy spotkania biesiadne i wieczory muzyczne.

Wiele naszych działań jest skierowanych do dzieci i młodzieży. Staramy się organizować koncerty w taki sposób aby włączyć ich do współpracy a przy okazji zintegrować poprzez udział młodzieży i dzieci całą społeczność głogowską.

Swoim śpiewem upiększamy spotkania fatimskie w Grodowcu oraz spotkania emeryckie organizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia  ,Święta Wielkanocne oraz inne uroczystości w ciągu roku.

Prosząc Boga za przyczyną św.Cecylii  życzymy sobie zatem, aby w 2017 roku udało nam się kontynuować programową działalność chóru i zrealizować nasze wspólne zamiary.

 

Plan działania chóru  w roku  2017:

 

22 stycznia- koncert kolęd i pastorałek

Kolędowali- grali i  śpiewali już po raz piąty dzieci i młodzież ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Franciszka  Liszta w Głogowie

Chór Laudate-Dominum

Gość koncertu  p.Monika Sagan

 

02 lutego 2017 r.

koncert kolęd i pastorałek w  parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach

26 Marca 2017 r.

Uroczysta Msza Święta-  Powitanie biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza  Lityńskiego

 

Kwiecień 2017- ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE

 

23 Kwietnia – Niedziela Miłosierdzia

Uroczysta Msza Święta Odpustowa

 

Maj 2017- Zawierzyć własne sprawy Maryi

100- lecie Objawień Fatimskich- koncert Maryjny” Bądź z Nami w każdy czas…………

Wspieraj i ratuj nas………

 

Czerwiec 2017-  Oprawa Mszy Świętej

 

Sierpień- Oprawa muzyczna  ślubu

 

Wrzesień-   Dożynki parafialne

Uroczysta Msza Święta

Wspólne śpiewanie- piosenki ludowe i biesiadne

kwesta na rzecz parafii

 

Październik 2017 r-   

Msza Święta-  Pieśni Maryjne

 

Listopad 2017 r.

21 Listopada – Msza Święta  Imieniny ks.Proboszcza Janusza Idzika

22 Listopada- Św. Cecylia – Święto  Chóru

26 Listopada- uroczystość Chrystusa Króla

Grudzień 2017r.

Przygotowanie  kolęd na czas Bożego Narodzenia

SZCZĘŚĆ  BOŻE

Ewa Gęsiorek