Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

Prośba o udzielenie bierzmowania

Jan Kowalski

ul. Warszawska 51

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

W Głogowie

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Tadeusz LITYŃSKI

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Ja … N.N. zwracam się z serdeczną prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania.

Swoją prośbę motywuję (podać cel przyjęcia sakramentu).

Zaświadczam, iż Sakrament Bierzmowania przyjąć pragnę nie przymuszony(na) niczyją wolą. Jestem w pełni świadomy(ma), konsekwencji przyjęcia tego sakramentu, a także wynikających z niego praw i obowiązków.

Jako imię z bierzmowania wybrałem świętego(ą) N.N. Pragnę Go (Ją) naśladować w Jego (Jej) drodze do świętości.

Świadkiem mojego bierzmowania jest N.N….

Na ten czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania proszę Waszą Ekscelencję o błogosławieństwo. A także zapewniam o osobistej modlitwie w intencji Księdza Biskupa.

Z wyrazami szacunku

(podpis)

Głogów, dnia ……